• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Bestuursreis 2014

  Van 19 – 27 september 2014 heeft een delegatie van het bestuur een bezoek gebracht aan Armenië. Tijdens dit bezoek zijn weer diverse gesprekken gevoerd en natuurlijk een aantal bezoekjes afgelegd bij “Famtofam kinderen”. We hebben verder o.a. een bezoek gebracht aan Caritas. Daarnaast waren de bezoekjes aan de school van Vahramaberd hartverwarmend.

  Caritas is een instelling die in Gyumri primaire gezondheidszorg aanbiedt (kosteloos voor de allerarmsten). Caritas heeft dit voorjaar medische apparatuur gekregen in het kader van het project CARE4Gyumri. Het was goed zelf te constateren dat de verzonden apparatuur was gearriveerd en in bedrijf is genomen. Met Caritas is afgesproken dat zij de doelgroep van Famtofam opnemen in hun register wanneer deze een beroep op Caritas doen bij gezondheidsklachten.

  Verder zijn gesprekken gevoerd met Shirak Center, een organisatie die zich ook bekommerd om het lot van de allerarmsten in Gyumri. Doelstelling was te onderzoeken in hoeverre kan worden samengewerkt in de toekomst. Ook met de ASHIB bank (de huisbank van Famtofam in Gyumri) is een gesprek gevoerd om de samenwerking verder te optimaliseren en de contacten aan te halen.

  Verder was een belangrijke missie van het bestuur om de € 1.200 die CBS “De Paedwizer” uit Sint Nicolaasga had ingezameld te verzilveren. Voor een uitgebreid verslag hiervan zie: Activiteiten/Hulp aan scholen/School Vahramaberd (linken naar album ws-School Vahramaberd  2014 in foto@famtofam.nl)

  Ook met onze contactpersonen zijn besprekingen gevoerd om de samenwerking verder te verbeteren. Met name willen we proberen om de informatievoorziening voor onze sponsoren te verbeteren. Daarnaast hebben we uiteraard weer de nodige bezoekje afgelegd bij Famtofam gezinnen, in totaal 28. Alle bezochte gezinnen hebben een voedselpakket van Famtofam ontvangen. Deze voedselpakketten zijn op de eerste dag daar ingekocht en samengesteld. Verder zijn de meegenomen cadeautjes van sponsoren natuurlijk overhandigd. Verder hadden we hier veel aspirines gekocht die we daar aan de gezinnen hebben uitgedeeld.

  Zoals bekend kunnen kinderen van 4 – 18 jaar in het programma van Famtofam worden opgenomen. Bij de geplande bezoeken van dit jaar hebben we de focus gelegd op het bezoeken van Famtofam kinderen die ouder zijn dan 18 jaar. Zoals te verwachten was is bij elke uitzondering op de regel een verhaal. Zo ook bij de 18-plussers in ons programma. De meest voorkomende zaken zijn: het hebben van een ernstige handicap of het volgen van een (door de sponsor gefinancierde) studie.

  Al met al was het een intensieve week die zorgde voor veel indrukken die we weer meegenomen hebben naar Nederland en die ons inspireren dit werk met veel energie voort te zetten.

  Voor foto’s van deze reis klik hier