• Tekstgrootte aanpassen:A A A
  • Noodhulp

    Gezinnen in schrijnende omstandigheden kunnen een beroep doen op Noodhulp van Famtofam. Deze Noodhulp bestaat (meestal) uit het verstrekken van voedselpakketten en hout voor verwarming.

    Famtofam heeft haar activiteiten een paar jaar geleden uitgebreid met zogenaamde Noodhulp. Dit is concrete hulp aan gezinnen die in schrijnende omstandigheden  verkeren en direct hulp nodig hebben. Het gaat hierbij altijd om hulp in natura en nooit om financiële hulp (zoals in het sponsorprogramma). Veel voorkomende hulp is voedsel met veel voedingswaarden en hout voor verwarming van de containers gedurende de (strenge) winter in Armenië. Temperaturen van -20 graden Celsius zijn dan geen uitzondering.

    De contactpersonen van Famtofam in Armenië beoordelen zelf wanneer sprake is van “schrijnende situaties” en beslissen zelfstandig over het wel dan niet toekennen van Noodhulp. Ze  gaan zelf op pad om voedselpakketten samen te stellen en te bezorgen op de adressen. Per situatie leggen ze (achteraf) verantwoording af aan het bestuur van Famtofam.

    Voor een uitgebreide beschrijving van Noodhulp klik hier.