Informatie

Famtofam houdt zich in voorkomende gevallen ook bezig met projecten. Dit zijn eenmalige acties die ten goede komen aan instanties en mensen uit het werkgebied van Famtofam. Zo zijn in het verleden onder meer de volgende projecten gerealiseerd:

  • Het sturen en operationeel maken van een bakkerij
  • Een aardappelproject
  • Het sturen en operationeel maken van machines voor houtberwerking

Voor andere projecten zie bijbehorende pagina’s.

Scroll omhoog