SCHOOL-ST.NICOLAASGA.

Een school hier helpt een school in Armenië. De school hier zet acties op touw en zamelt geld in. Met dat geld wordt voor een school in Armenië leermiddelen en andere zaken aangeschaft.

De activiteiten van scholen hier sluiten nauw aan bij de activiteiten van Famtofam. Immers, Famtofam streeft ernaar kinderen in staat te stellen (basis + middelbaar) onderwijs te volgen. Dit geldt nog meer voor projecten die door scholen worden opgezet om geld in te zamelen voor een arme school in Armenië.

De start van een dergelijk project is een presentatie van Famtofam op de school over wat Famtofam is en wat Famtofam doet. Aan de kinderen wordt uitgelegd dat zij daadwerkelijk een verschil kunnen maken voor schoolkinderen in Armenië.

Vervolgens gaat de school aan de slag om geld in te zamelen. In Armenië wordt een school geselecteerd die dringend hulp nodig heeft om noodzakelijke investeringen te doen.

Het ingezamelde geld wordt “meegenomen”  naar Armenië bij een werkbezoek van het bestuur. Samen met de leiding van die school wordt het geld besteed aan noodzakelijke goederen. We gaan dus samen winkelen.

Enkele dagen later komt de Famtofam delegatie terug op school om te checken of alles is geleverd en gebruikt wordt. Daarbij wordt dan beeldmateriaal gemaakt van alle aangeschafte spullen. Met dit beeldmateriaal gaat Famtofam dan terug naar de school in Nederland om te laten zien wat er met het ingezamelde geld is gedaan.

Daarbij wordt dan ook de lokale pers uitgenodigd zodat breed bekend wordt wat de kinderen hebben gedaan en dat alle geld ook daadwerkelijk op de juiste plek terecht is gekomen.

Weet u een school die geïnteresseerd is in een vergelijkbaar project, neem dan contact op met ons ons bestuurslid PR & Communicatie Dhr. Elle Hoekstra. Hij is bereikbaar op 06-11 34 77 52. Ook kunt u hem ook e-mailen natuurlijk communicatie@famtofam.nl

Voor enkele van deze projecten zie bijbehorende pagina’s

De Paedwizer

In 2014 is een dergelijk project opgezet met de CBS DE Paedwizer in Sint Nicolaasga. De kindereen brachten € 1.250 bij elkaar, een prachtig bedrag waarmee we veel hebben kunnen doen in Armenië. Voor een uitgebreider verslag hiervan klik hier.

De Wrâldpoarte

In het voorjaar van 2017 heeft de CBD De Wrâldpoarte van Garyp tijden de 40 dagentijd voor Pasen gespaard voor Famtofam. De opbrengst was een groot bedrag: € 4.770,99. De komende tijd wordt een school gekozen in Armenië die gaat profiteren van deze prachtige actie. Een bestuursldelegatei reist weer naar Armenië in het voorjaar van 2018 en  zal dan het geld besteden. Voor een uitgebreider verslag hiervan klik hier.

School Hatsik

Na overleg met de schoolleiding is het bekend geworden welke school Famtofam gaat helpen met het geld wat is opgehaald tijdens de Wraldpoarte actie.

Voor een document met alle informatie klik hier

Scroll omhoog