• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • ANBI status & RSIN nummer

  Famtofam valt onder de ANBI-regeling. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.

  Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van ons werk.

  De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken is hieronder overzichtelijk weergegeven.

  Naam: Stichting Famtofam,

  Famtofam is gevestigd op:  ’t Hôf 57, 9261 VS, Eastermar (Nederland) en is ingeschreven in het Handelsregister KvK voor Friesland onder nummer 01092383.

  RSIN-nummer: 813518507