• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Colofon

  Vragen en opmerkingen over de website kunt u richten aan: info@famtofam.nl.

  Disclaimer

  Algemeen

  De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle internetsites van Famtofam waaronder www.famtofam. Famtofam is gevestigd op: ’t Hôf 57, 9261 VS, Eastermar (Nederland) en is ingeschreven in het Handelsregister KvK voor Fryslan onder nummer 01092383. Door onze internetsite(s)/website(s) te bezoeken en/of de op of via deze internetsite(s) aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer. In geval van onduidelijkheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten geleverd door Famtofam en deze disclaimer, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten boven deze disclaimer.

  Intellectuele eigendomsrechten & copyright

  Het copyright voor materiaal op deze website ligt bij Famtofam, tenzij anders aangegeven. Famtofam behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Wilt u de inhoud van deze site gebruiken voor een ander doeleinde dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik, neem dan contact op via info@famtofam.nl

  Beschikbaarheid en veranderingen aan deze website
  Famtofam streeft ernaar zo actueel mogelijke en feitelijk juiste informatie op de website te plaatsen. Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van onze berichtgeving kunnen we helaas niet garanderen dat de informatie op deze website steeds correct of volledig is. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen. We adviseren u af en toe na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij stellen het op prijs als onjuistheden worden gemeld aan info@famtofam.nl

  Famtofam zorgt ervoor dat de website zo goed mogelijk beschikbaar is, maar kan er in bepaalde gevallen voor kiezen om de website aan te passen, op te schorten of inactief te maken.

  Toepasselijk recht

  Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.