Opzeggen sponsoring

Met uw steun kunnen wij kinderen in Armenië helpen een beter bestaan op te bouwen. Zo hebben we in 2015 meer dan 230 kinderen en daarmee hun gezinnen kunnen helpen.

Daarnaast hebben wij in 10 situaties direct Noodhulp kunnen bieden.

Sponsoring wijzigen

We hopen dat u ons wilt blijven steunen, want zonder mensen zoals u kunnen wij ons werk niet doen. Alvast bedankt!
Donatie wijzigen

Donatie opzeggen

Wil u uw sponsorschap helemaal opzeggen? Neem dan telefonisch contact op met onze Ledenadministratie (0511-541399) of stuur een email naar ledenadministratie@famtofam.nl

Scroll omhoog