Opnemen in een Testament

Staat u achter ons doel om kinderen meer kans te bieden op een betere toekomst? En wilt u graag Famtofam op een speciale manier steunen? Door Famtofam  op te nemen in uw testament kunt u een groot verschil maken in het leven van anderen.

Hoe regelt u het?

Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Het kan u ook een rustig gevoel geven te weten dat het geregeld is. U kunt Famtofam een legaat nalaten (een geldbedrag of een bepaald goed) of een erfstelling toewijzen (een percentage van uw bezit) en daarmee tot (mede)erfgenaam benoemen. Dit regelt u allemaal bij de notaris.

Gegevens notaris

Uw notaris heeft deze gegevens nodig voor het opnemen van Famtofam  in uw testament:

Stichting Famtofam, gevestigd te Kollum, Postadres Lisdodde 9, 9285 LC Buitenpost, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 01092383

Scroll omhoog