• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Basisschool De Twirre Eastermar helpt school in Armenië.


  Het was vijf jaar geleden dat bestuursleden van Stichting Famtofam (www.famtofam.nl) de
  regio Shirak in Armenië bezochten. De armoede is daar de afgelopen jaren sterk gestegen
  door de gevolgen van Covid-19 en een hoge inflatie. Het betreffende gebied werd in 1988
  door een verschrikkelijke aardbeving getroffen. Eind mei bracht een bestuursdelegatie
  eindelijk weer een bezoek aan het gebied waar ze hulp verlenen. Een reis vol emoties en
  weerzien van bekenden ter plaatse.
  “We keken als Famtofam bestuur erg uit naar deze reis. Het programma zat bomvol
  activiteiten, bezoeken en gesprekken. Elke keer lijkt het wel een achtbaan waar je in terecht
  komt. Het weerzien met ‘onze’ medewerksters Karine, Kristine en Anna (en hun families)
  geeft echter zoveel energie (wederzijds) en roept soms ook emoties op. Wat zijn deze
  vrouwen kanjers”, vertelt bestuurslid Elle Hoekstra.


  Wat is Famtofam?


  Famtofam is een stichting waarbinnen een stel enthousiaste vrijwilligers in Noord Nederland
  zich inzetten om hulp te bieden in de Shirak regio in Armenië. Zij worden daarin bijgestaan
  door 3 contactpersonen in Armenië die daar voor Famtofam ‘de oren en de ogen zijn’.
  In 1988 heeft een verschrikkelijke aardbeving de stad Gyumri totaal verwoest. Mensen in
  Noord-Oost Fryslân trokken zich het lot van deze mensen aan en boden in het
  aardbevingsgebied concrete hulp aan. Dit heeft in 2001 geleid tot de oprichting van de
  stichting Famtofam. Er zijn in dit gebied, zelfs na bijna 35 jaar, nog altijd mensen die moeten
  leven in containers en rondkomen van een paar centen. De focus van Famtofam ligt daarbij
  op kinderen. Famtofam wil deze kinderen in staat stellen onderwijs te volgen waardoor ze
  meer kansen krijgen op een betere toekomst. Elle Hoekstra: “Wij willen een verschil maken
  door directe financiële steun te geven zodat de allerarmste kinderen in staat worden gesteld
  onderwijs te volgen. De maandelijkse sponsorbijdragen (voor 250 kinderen) worden daar
  100% aan de gezinnen uitgekeerd.”


  Schoolproject De Twirre – Lusakert

  Basisschool De Twirre heeft in 2019 en 2020 geld verzameld voor Famtofam. Dat heeft het
  fantastische bedrag van €2.500 opgebracht. Het geld is bijeengebacht door wekelijks trouw
  te sparen op school, ook is in 2019 een kerstmarkt georganiseerd.
  Met dit geld is het bestuur van Famtofam in overleg met de geselecteerde school in Armenië
  (Lusakert) gaan “winkelen”. Er zijn 3 computers, een printer, 10 stoelen, 11 boekenkasten, 4
  kachels voor verwarming van de lokalen en heel veel sportartikelen gekocht. Het bestuur
  heeft van al deze goede gaven beeldopnames gemaakt op de school. De school was maar
  wat blij met de actie van De Twirre. Gisteren heeft het Famtofambestuur, zoals afgesproken,
  verslag uitgebracht aan de leerlingen van De Twirre. Er werden foto’s en een filmpje
  getoond van het bezoek aan de school in Lusakert. Zo konden de kinderen zelf zien hoe hun
  gespaarde geld is besteed in Armenië.
  Als dank voor hun acties kreeg De Twirre een boek over Armenië en een wanddecoratie van
  de school in Lusakert aangeboden. Dit werd door de voorztitter van Famtofam (Gjalt
  Voolstra) overhandigd.