Bestuursreis 2016 naar Armenië

Van 8 – 16 oktober 2016 is een bestuursdelegatie weer op bezoek geweest in Gyumri.

Bestuursreis

Zaterdagavond om 20.00 uur zijn we geland op het vliegveld in Yerevan, waar Karine en haar moeder ons stonden op te wachten. Vervolgens zijn we in een taxi naar Gyumri gereisd waar we in Hotel Garun kamers hadden gereserveerd. Dit hotel diende de hele week als uitvalsbasis maar ook als vergadercentrum. Elke dag stond de taxi klaar om ons te brengen bij gesponsorde families, de bank, overleg met een vertegenwoordiger van Alvan Tsarik of waar we dan ook maar naar toe moesten. Altijd vergezeld van één van onze contactpersonen die als tolk fungeerde. Het is een intensieve week geworden met een vol programma.

Bezoek aan kinderen

SponsorkindVanzelfsprekend waren de geplande bezoekjes aan gesponsorde kinderen de rode draad die door de hele week liep. Bezoekjes die elke keer weer diepe indruk maken en ons doen beseffen waarom dit werk nog altijd belangrijk is. Zijn er soms positieve ontwikkelingen waar te nemen (bv verhuizing van een container naar een flat), vaak ligt een trieste reden daaraan ten grondslag. Bijvoorbeeld een zelfdoding van een vader waaraan publiciteit is gegeven met als gevolg dat een organisatie (uit de USA) zorgt voor de aankoop van een flat waar de gedupeerde familie dan in mag trekken. Daarmee zijn de zorgen allerminst verdwenen want zo’n verhuizing brengt nieuwe problemen met zich mee. De energiekosten van een flat zijn namelijk hoog en daar staan nauwelijks inkomsten tegenover waardoor aan de financiële verplichtingen niet kan worden voldaan. We hebben met eigen ogen gezien dat een houten vloer en ledikanten waren verdwenen uit een flat: verbrand om toch nog wat warmte te hebben in de winter. In het algemeen kunnen we dan ook stellen dat er nauwelijks verbetering komt in de leefomstandigheden van de families.

Voedselpakket

Voor alle bezochte gezinnen hadden we een voedselpakket gekocht. Vaak hadden sponsoren ons cadeautjes meegegeven voor ‘hun kinderen’. Ook die hebben we overhandigd. Bijgevoegde briefjes werden door onze contactpersoon steeds netjes vertaald. Sommige sponsoren hadden een foto van hun gezin bijgevoegd. De gesponsorde families waren daar zichtbaar blij mee. contatcpersoonWe hebben intensief gesproken met onze contactpersonen Karine, Zara en Kristine (gezamenlijk maar ook afzonderlijk). Elke keer weer dwingen deze vrouwen diep respect bij ons af door hun betrokkenheid en inzet voor Famtofam. En dat is nog niet alles. Ook hun ouders voelen zich zeer betrokken bij het werk van Famtofam en doen dan ook volop mee. Deze ouders nodigden ons uit om te komen eten en we voelden hun betrokkenheid bij en dankbaarheid aan Famtofam. Meerdere keren kregen we te horen dat de inzet van Famtofam in Armenië buitengewoon wordt gewaardeerd.

Noodhulp

Naast de sponsoring van kinderen is Noodhulp ook een belangrijk onderwerp geweest. Voor het eerst heeft Famtofam een jaarbudget vastgesteld voor Noodhulp. De contactpersonen kregen zelf de verantwoordelijkheid om aan gezinnen in schrijnende situaties Noodhulp toe te kennen en uit te voeren. Na een ietwat onwennige start blijkt dit goed te werken. scholarshipNieuw waren de gesprekken met onze contactpersonen over het op te richten Studiefonds Het afgelopen jaar hebben we, samen met onze contactpersoon Kristine, de processen in Armenië ontworpen en vastgesteld. Hierbij moet u o.m. denken aan: hoe selecteren we studenten, hoe kunnen we ze de laatste 2 jaar volgen op het middelbaar onderwijs om een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen om ze wel dan niet toe te laten tot het studiefonds. De gesprekken hierover waren uitvoerig en intensief. We leren er zelf ook weer veel van en zijn ervan overtuigd dat het studiefonds een waardevolle aanvulling is op het sponsorprogramma.

Financiën

Vast onderdeel van ons bezoek is een gesprek met de Bank waar al onze gesponsorde families elke maand weer verschijnen om hun maandelijkse bijdrage op te nemen. Deze methode van uitbetalen is voor de bank erg arbeidsintensief (elke maand verschijnen 230 ouders/verzorgers voor het loket om hun geld op te nemen). Daarbij wordt door de bankbediende steeds gecontroleerd of de betreffende persoon gelegitimeerd is het geld op te nemen. De bank beseft echter dat het gaat om de hulp aan de allerarmsten en is daarom bereid om aan deze arbeidsintensieve procedure mee te (blijven) werken.

Weeshuis

WeeshuisBijzonder dit jaar was de besteding van de € 1.450 aan het weeshuis Fridtjof Nansen (boarding school No.2). Dit bedrag was bijeengebracht door de VGKN kerk van Harkema. Conform afspraak met de kerk is dit geld besteed aan noodzakelijke goederen voor dit weeshuis, waar 90 kinderen zonder ouders zijn ondergebracht. Met de leiding van het weeshuis hebben we op de maandagmiddag inkopen gedaan in Gyumri. De goederen zijn bezorgd en op donderdagmiddag zijn we teruggegaan om met eigen ogen te constateren dat alle goederen waren geleverd en in gebruik genomen. Daarvan hebben we beeldmateriaal gemaakt waarmee we teruggaan naar de kerk van Harkema om verslag uit te brengen van wat er met hun geld is gebeurd. Ook dit is dus weer een voorbeeld van “Directe hulp aan Armeense kinderen” van Famtofam.

Klooster Artik

IMG_3359Aan het eind van de week hebben we een bezoek gebracht aan een eeuwenoud klooster van de Armeens Apostolische kerk in Artik, een halfKlooster uur rijden vanuit Gyumri. Twee jongens uit ons sponsorprogramma zijn in september j.l. toegetreden tot dit klooster. Daarmee zijn ze verzekerd van onderwijs en kost en inwoning, een forse verbetering ten opzichte van hun thuissituatie. Overigens eindigt daardoor voor hun het sponsorschap van Famtofam. Wel wordt dan een ander kind van dat gezin opgenomen in het sponsorprogramma zodat het gezin kan blijven profiteren van de maandelijkse ondersteuning van Famtofam. Ook het bezoek aan de bij het klooster behorende kapel uit de 13de eeuw was zeer indrukwekkend.     Al met al een week die veel energie kost maar ook veel energie oplevert. Energie die we nodig hebben om ons hier in Nederland weer volop te kunnen inzetten voor “Directe hulp aan Armeense kinderen”.
Scroll omhoog