Bestuursreis-2018

Bestuursreis Armenië 1-9 mei 2018

Een delegatie van het bestuur is van 1-9 mei op bezoek geweest in Armenië. Het was de eerste keer dat in het voorjaar een bezoek werd gebracht, dit had alles te maken met de start van het Famtofam Studiefonds in september 2018. Het was best wel spannend deze keer aangezien er in Armenië in die tijd dagelijks grote demonstraties waren waardoor wegen geblokkeerd werden en het niet zeker was hoe de afloop zou zijn. Gelukkig pakte .e.a. goed uit en kreeg ‘het volk’ zijn zin door de benoeming van ‘hun leider’ tot minister president. Het eindigde (voorlopig dan ook in een groot volksfeest. Bijzonder dat we dat mee mochten maken.

Naast de geplande bezoeken aan (15) gezinnen met (gesponsorde) kinderen stonden er dit jaar nog 2 andere belangrijke zaken op het programma. Als eerste was dat de bezoeken aan de universiteiten. Nu het Famtofam Studiefonds klaar staat om de eerste student van een gratis studiebeurs te voorzien was het zaak de universiteiten op de hoogte te stellen van onze plannen om (gekwalificeerde) studenten een studiebeurs te verstrekken. In Gyumri (ons werkgebied) bevinden zich 6 universiteiten: één geheel zelfstandige universiteit (de Shirak State University) met daarnaast 5 dependances van universiteiten van Yerevan. Tijdens ons bezoek aan de Shirak State University is een filmpje gemaakt. In september start de eerste student met een studiebeurs aan deze universiteit.

Verder was het afgelopen halfjaar gewerkt aan het opknappen van de school in Hatsik, een dorpje net buiten Gyumri. De huisvesting van deze school was uiterst belabberd en door acties van de Protestantse gemeente en de Christelijke Basisschool van Garyp in het voorjaar 2017 was er geld beschikbaar om hier iets aan te doen. Twee lokalen konden geheel worden opgeknapt. Daarnaast zijn nieuwe stoelen en 4 zitbanken aan de school gegeven. Tenslotte was het mogelijk, mede door financiële hulp de Protestantse gemeente Achlum/Hitzum om een container met overtollig schoolmeubilair vanuit Nederland naar Hatsik te vervoeren. De school was erg dankbaar voor deze hulp en we werden dan ook dank overladen. Bijgaand filmpje geeft een indruk van deze hulp en onze bezoeken aan deze school.

Tenslotte zijn de contacten met onze contactpersonen erg waardevol en nuttig. We kunnen dan ook aan hen onze dank tonen voor al het werk dat zij daar voor ons verrichten. We stelden vast dat onze hulp nog steeds nodig is en constateren ook dat onze activiteiten, door meer financiële middelen, de laatste jaren is gegroeid. Samenvattend kunnen we dan ook stellen dat ons bezoek weer veel opgeleverd heeft.

Scroll omhoog