• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Hoe gaan wij te werk?

  Wij geven financiële hulp door (sponsor)gelden vanuit Nederland rechtstreeks in handen te laten komen van de gezinnen (kinderen) waarvoor zij zijn bestemd

  Wij doen dit door hier in Nederland sponsoren en donateurs te zoeken die geld doneren aan Famtofam. Famtofam zorgt ervoor dat dit geld snel (en geheel) op de juiste plek in Armenië terechtkomt. Contactpersonen in Gyumri doen het werk voor Famtofam in Armenië en zorgen ervoor dat alles daar goed verloopt.

  Kindsponsoring

  Famtofam zoekt in Nederland sponsoren die daarginds een kind (en met dat kind het hele gezin) willen ondersteunen. Periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) incasseert Famtofam automatisch het sponsorbedrag. Maandelijks wordt het geld overgemaakt naar een Famtofam bankrekening in Gyumri. Dit overmaken van geld gaat gepaard met het sturen van een paylist. Deze paylist bevat alle kinderen die in de betreffende maand recht hebben op een uitkering. De ouders/verzorgers nemen het geld op bij de bank nadat zij zich hebben gelegitimeerd.

  Noodhulp

  Daarnaast probeert Famtofam fondsen te werven waarmee de noodhulp kan worden gerealiseerd. Donaties, kerkcollectes opbrengsten van acties etc. worden aangewend voor deze noodhulp. De contactpersonen in Armenië beschikken over een budget dat zij rechtstreeks en direct aan deze Noodhulp kunnen besteden. Volgens vooraf gedefinieerde criteria bepalen zij zelf wie wel en niet in aanmerking komt voor deze noodhulp. Elk toekenning van noodhulp wordt achteraf schriftelijk verantwoord aan het Famtofam bestuur. De sponsoren van de families die Noodhulp krijgen worden altijd door Famtofam geïnformeerd over welke Noodhulp is verleend. 

  Studiefonds

  Leerlingen uit het sponsorprogramma van Famtofam komen in aanmerking om een studiebeurs te krijgen. Via de Famtofam Contact Person worden kandidaten geselecteerd volgens strenge criteria. Gedurende de laatste 2 jaar op de Middelbare school volgt Famtofam deze leerlingen om een weloverwogen besluit over toelating te kunnen nemen. Na deze 2 jaar wordt definitief besloten of een studiebeurs aan de kandidaat wordt verstrekt. Gedurende de eerste fase van de universitaire studie (bachelor’s degree) wordt het collegegeld vergoed door Famtofam. Het geld wordt door Famtofam rechtstreeks overgemaakt aan de universiteit. Zo is verzekerd dat het geld op de juiste plek terechtkomt.