Hoe gaan wij te werk?

Wij geven financiële hulp door (sponsor)gelden vanuit Nederland rechtstreeks in handen te laten komen van de gezinnen (kinderen) waarvoor zij zijn bestemd

Wij doen dit door hier in Nederland sponsoren en donateurs te zoeken die geld doneren aan Famtofam. Famtofam zorgt ervoor dat dit geld snel (en geheel) op de juiste plek in Armenië terechtkomt. Contactpersonen in Gyumri doen het werk voor Famtofam in Armenië en zorgen ervoor dat alles daar goed verloopt.

Kindsponsoring

Famtofam zoekt in Nederland sponsoren die daarginds een kind (en met dat kind het hele gezin) willen ondersteunen. Periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) incasseert Famtofam automatisch het sponsorbedrag. Maandelijks wordt het geld overgemaakt naar een Famtofam bankrekening in Gyumri. Dit overmaken van geld gaat gepaard met het sturen van een paylist. Deze paylist bevat alle kinderen die in de betreffende maand recht hebben op een uitkering. De ouders/verzorgers nemen het geld op bij de bank nadat zij zich hebben gelegitimeerd.

Noodhulp

Daarnaast probeert Famtofam fondsen te werven waarmee de noodhulp kan worden gerealiseerd. Donaties, kerkcollectes opbrengsten van acties etc. worden aangewend voor deze noodhulp. De contactpersonen in Armenië beschikken over een budget dat zij rechtstreeks en direct aan deze Noodhulp kunnen besteden. Volgens vooraf gedefinieerde criteria bepalen zij zelf wie wel en niet in aanmerking komt voor deze noodhulp. Elk toekenning van noodhulp wordt achteraf schriftelijk verantwoord aan het Famtofam bestuur.

Scroll omhoog