Jaarverslag en jaarrekening

In het 1ste kwartaal van ieder jaar wordt een Jaarrekening en een Bestuursverslag gemaakt van het afgelopen kalenderjaar. Deze documenten geven inzicht in het (financiële) reilen en zeilen van de stichting. Dit Bestuursverslag en de Jaarrekening worden ter beoordeling voorgelegd aan een accountant. Deze accountant legt zijn bevindingen vast in een verklaring. Bestuursverslag, Jaarrekeningen en Accountantsverklaringen over 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 vindt u hieronder.

Documenten 2018

Jaarverslag 2018:

Financieel verslag 2018:

Begroting 2019:

Accountantsverklaring 2018:

Documenten 2017

Jaarverslag 2017:  

Financieel verslag 2017:

 Accountantsverklaring 2017:  

Documenten 2016

Jaarverslag 2016:  

Financieel verslag 2016:

 Accountantsverklaring 2016:  

Documenten 2015

Jaarverslag 2015:  

Financieel verslag 2015:

 Accountantsverklaring 2015:  

Documenten 2014

Jaarverslag 2014:  

Financieel verslag 2014:  

Accountantsverklaring 2014:  

Scroll omhoog