• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Organisatie en bestuur

  Famtofam is een stichting en wordt derhalve geleid door het stichtingsbestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid tot verlengen met dezelfde periode.

  Het bestuur wordt bijgestaan door enkele vrijwilligers die een aantal specifieke taken voor hun rekening nemen: 2 medewerkers ledenadministratie en een vrijwilliger die de F2F Kadosjop runt.

  • Het bestuur vergadert eens per 6 weken bij een bestuurslid thuis.
  • Bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen voor hun inspanningen geen vergoeding.
  • Gegevensuitwisseling tussen bestuursleden vindt hoofdzakelijk plaats via internet.
  • Ook voor de contacten met de contactpersonen in Armenië wordt volop gebruik gemaakt van multimedia (facebook, email, twitter, messaging).
  • Het bestuur streeft ernaar om ook de contacten met sponsoren te laten plaatsvinden via email.

  Bestuursleden (Klik verder door middel van de pijltjes)

  De F2F Kadosjop

  Contactpersonen in Armenië

  Website beheer