• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • 20 jaar Famtofam

  Famtofam is ontstaan als een hulpactie op de verschrikkelijke aardbeving op 27 december 1988 is Armenië. In NO-Fryslan stonden mensen op die concreet wilden helpen om de ellende daar wat te verzachten. Dat ging eerst informeel maar op 4 april 2001 hebben Hoite Spijkstra, Ieke Zwart, Goitzen Monsma en Henk Hoekstra de stichting Famtofam formeel opgericht.

  En in al die jaren die zouden volgen is Famtofam uitgegroeid naar een kleine, professionele stichting die veel gezinnen in Armenië heeft kunnen helpen. ‘Klein’, want de (bestuurs)leden van de stichting deden en doen alles nog op vrijwillige basis. ‘Professioneel’ omdat de processen van de hulpverlening zijn gestroomlijnd, geldstromen die rechtstreeks lopen naar degenen waarvoor ze bedoeld zijn zonder tussenkomst van wie dan ook. Daar komt nog bij dat Famtofam effectief gebruik maakt van de mogelijkheden die ICT ons vandaag de dag biedt.
  Maar nog belangrijker zijn onze drie contactpersonen “in het veld”, daar in Armenië. Zij zijn cruciaal voor Famtofam en zorgen ervoor dat gezinnen daar worden bezocht en begeleid. Grote waardering voor hun inzet onder vaak moeilijke omstandigheden.
  Alle ondersteuning die Famtofam biedt kan echter uitsluitend worden gerealiseerd door mensen hier die de kinderen in Gyumri een warm hart toedragen. Dat is vanaf dag 1 het fundament van Famtofam: de sponsor. De sponsor die aan Famtofam het vertrouwen geeft dat zijn/haar geld op de juiste plaats terechtkomt in Armenië zonder dat er geld ‘aan de strijkstok blijft hangen’.
  Terugkijkend op die 20 jaar Famtofam stel ik vast dat er veel is bereikt. Te beginnen bij de kindsponsoring: in totaal hebben we 580 kinderen kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn de nodige ‘projecten’ op touw gezet om extra hulp te bieden. Hierbij o.m. te denken aan: verbouw van een gymzaal, het verhuizen van een bakkerij uit Nederland en in Armenië operationeel maken, hulp aan scholen zoals in Vahramaberd en Hatsik en hulp aan een weeshuis in Gyumri. De jongste activiteit van Famtofam is het 3 jaar geleden opgerichte Studiefonds. De eerste 3 studenten krijgen inmiddels 4 jaar lang een studiebeurs uit dit Studiefonds.
  Wanneer ik dit allemaal schrijf besef ik echter terdege dat 20 jaar Famtofam niet iets is om te vieren, maar wel om even bij stil te staan in deze bijzondere tijd. Een tijd waarin Covid-19 ons dwingt tot maatregelen om het werk in Armenië toch door te kunnen laten gaan.
  Ook al zie ik wel her en der lichtpuntjes, dat de situatie voor de allerarmsten wordt verbeterd. Toch zal de hulp van Famtofam voorlopig (helaas) nodig blijven. En daarom gaan we door met het helpen van de allerarmsten van Gyumri. Daarbij stellen we onszelf voortdurend de vraag hoe we het beter en effectiever kunnen doen.