• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Corona update (1 sept)

  Ook in Armenië woekert het coronavirus onverminderd voort. Alhoewel een totale lockdown (om economische redenen) niet weer is afgekondigd wordt toch wel opgeroepen om afstand te houden en in zelfisolatie te gaan bij problemen. Samenscholing is ook nog steeds verboden (b.v. feestjes met veel personen).

  Verder is het dragen van mondkapjes buiten verplicht. Dat geldt ook voor alle scholen, zowel voor leerlingen als voor leraren. In de praktijk wordt echter vaak lichtvoetig omgegaan met deze maatregel. Onderling worden b.v. mondkapjes uitgewisseld.

  Ook voor de sponsorgezinnen van Famtofam is de coronacrisis meer en meer voelbaar. Kostwinners van gezinnen hebben veelal hun baan verloren en dus geen inkomen en geen eten meer waardoor de armoede nog schrijnender is geworden. Famtofam verleent in toenemende mate dan ook Noodhulp om schrijnende gevallen nog iets tegemoet te komen. Zo is dit jaar als 55 keer noodhulp verleend, een triest record.

  Onze contactpersonen Karine, Kristine en Anna leggen wel weer bezoekjes af maar doen alles ‘op afstand’. Dat betekent dat zij containers nog steeds niet binnengaan maar op afstand blijven om zo informatie van de gezinnen te verzamelen (zie foto’s).

  Ook toegang tot de bank kent zo zijn beperkingen. De bank maakt nog steeds (telefonisch) afspraken met de families om te voorkomen dat veel mensen gelijktijdig de bank binnenkomen om hun sponsorbijdrage op te nemen.

  Kortom, ook in Armenië is het eind van de crisis nog niet in zicht. Het bestuur van Famtofam blijft benadrukken dat Karine, Kristine en Anna uiterst voorzichtig opereren in de contacten met sponsorgezinnen. Hun gezondheid is voor het bestuur het allerbelangrijkste en van cruciaal belang om de hulp van Famtofam te kunnen voortzetten.

  De actuele cijfers en statistieken inzake corona in Armenië kunt u vinden op: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/armenia/