• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Extra hulpactie Famtofam

  We leven in roerige tijden: coronacrisis, oorlog dicht bij huis, energieprijzen die alle records breken en een torenhoge inflatie. Dat leidt tot probleemsituaties bij gezinnen en bedrijven die we niet eerder hebben gezien. Dankzij onze stabiele economische basis zijn onze overheden in staat om concreet bij te springen en maatregelen te treffen om de pijn voor hen die het hardst worden getroffen te verzachten.

  Oorlog Azerbeidzjan

  Hoe anders is de situatie in Armenië. Maken wij ons zorgen over de oorlog in Oekraïne, in Armenië is voortdurend oorlogsdreiging met buurland Azerbeidzjan en worden jonge jongens naar het front gestuurd. Onlangs zijn er nog schermutselingen geweest tussen Armenië en Azerbeidzjan, nu zelfs op Armeens grondgebied. Het leidt tot angst onder de bevolking en politieke spanningen in Armenië.

  Valuta koers en inflatie

  En dan de economie. Ook die wordt in Armenië hard geraakt. Corona, oorlogsdreiging, energiecrisis en torenhoge inflatie zorgen voor nog slechtere omstandigheden van de allerarmsten in Armenië. Daar komt voor “onze gezinnen” nog bij dat schommelingen tussen valutakoersen ervoor hebben gezorgd dat voor een Euro in Armenië aanzienlijk minder Armeense valuta (DRAM) kan worden gekregen. Een jaar geleden kreeg men nog 580 DRAM voor 1 euro, dat is nu gedaald naar 390 DRAM, een koersdaling van liefst 30%.
  Maar dat is nog niet alles. Ook in Armenië heerst inflatie. Zo is voedsel 10% duurder geworden t.o.v. een jaar geleden.

  Extra maandbedrag

  Het bestuur van Famtofam heeft uitvoerig gesproken over de ontstane situatie en zich afgevraagd wat te kunnen doen om de ergste pijn wat te verzachten. Dat heeft geleid tot de volgende actie. Aan alle gezinnen is de afgelopen maand een extra uitkering gedaan van een maandbedrag (€15). Dit is voor Famtofam een extra kostenpost van € 3.690 die ten laste van onze reserve is geboekt.

  We beseffen dat we met deze extra hulpactie de problemen daar niet oplossen maar wellicht verzacht dit toch de ergste pijn wat.

  We hopen (en vertrouwen erop) dat onze sponsoren en sympathisanten ons de komende maanden financieel extra te hulp zullen schieten zodat we ook in de nabije toekomst in staat zullen zijn noodhulp te blijven bieden.

  Ons bankrekeningnummer is: NL 62 RABO 0392 3257 21 t.n.v. Famtofam.

  Hartelijk dank namens het bestuur van Famtofam (www.famtofam.nl),
  Elle Hoekstra